Прием 2016 – 2017

 

След VІІ клас

 1. Професия Моделиер - технолог на облекло, специалност  Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил с интензивно изучаване на английски език- IIIта степен професионална квалификация - 1/2 паралелка

Балът се образува, като сбор от оценките по БЕЛ и Математика (Национално външно оценяване) и оценките по Изобразително изкуство и I - ви чужд език(Удостоверение за завършен VII клас), както следва:                                                                          

 • Тест БЕЛ (НВО) - Х 1
 • Тест Математика (НВО) - Х 3
 • Изобразително изкуство - Х 1
 • I Чужд език - Х 1

 2. Професия Козметик, специалност  Организация и технология на козметичните услуги  с интензивно изучаване на английски език- IIIта степен професионална квалификация - 1/2 паралелка

Формиране на бала:                                                                         

 • Тест БЕЛ (НВО) - х 2
 • Тест Математика (НВО) - х 2
 • Изобразително изкуство (Удостоверение за завършен VII клас)
 • I Чужд език (Удостоверение за завършен VII клас)

След VІІІ клас - прием по документи

Записването ще се провежда във фризьорския салон на училището (ул. Лейди Странгфорд № 8) от 8.00 до 18.00ч.

 1. Професия Дизайнер, специалност  Моден дизайн - 1/2 паралелка


Балообразуващи предмети:

 • БЕЛ - х3
 • Изобразително изкуство - х2
 • Информационни технологии - х1

 2. Професия Козметик, специаност  Козметика - 1/2 паралелка
Балообразуващи предмети:

 • БЕЛ - х3
 • Изобразително изкуство - х2
 • Биология - х1

 3. Професия Фризьор, специалност  Фризьорство
Балообразуващи предмети:

 • БЕЛ - х3
 • Изобразително изкуство - х2
 • Химия - х1

  *ако в свидетелството за основно образование липсва оценка по ИИ, да се зачита оценката по Математика

 

 

 

 

Когато кандидатстваш след завършен 7 клас трябва да направиш следното:

    1. Провеждане на тестове по:
         - БЕЛ (18.05.2016г.); 
         - математика(20.05.2016г.);
    2. Обявяване на резултатите от тестовете (до 09.06.2016г. вкл.).  
    3. Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити  (срок: 10.06.-13.06.2016 г.вкл.).
!!! 4. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба N11 от 28.03.2005г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема (срок:16.-21.06.2016г.вкл.).
    5. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране (до 27.06.2016г.вкл.).
                                  Следващите дейности се извършват в ПГО "Ана Май"
     6. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап (срок: 28.06.-30.06.2016 г.вкл.).
    7. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране (до 04.07.2016г.)
    8. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране (срок:05.07.-07.07.2016 г. вкл. ).
    9. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап (08.07.2015г.).
    10. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране (11.07.-14.07.2016г. вкл.).
    11. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране (до 15.07.2016г. вкл.).
    12. Записване на приетите ученици на трети етап (18.07.-19.07.2016г. вкл.).
    13. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап(21.07.2016 г.).
    14. Попълване на незаетите места след трети етап и записване (определя се от директора-до 05.09.2016г. вкл. ).
    15. Утвърждаване на осъществения държавен план прием (до 12.09.2016г. вкл.).

 Работно време за записване: 8.00 - 18.00ч. в централна сграда (фризьорски салон)
на ПГО,,Ана Май" - ул.,,Лейди Странгфорд" № 8

Когато кандидатстваш след завършен 8 клас, трябва да направиш следното в ПГО "Ана Май":

    
 !!! 1. Подаване на документи за участие в първи етап на класиране (срок: 01.07.-05.07.2016г.вкл.).
     2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап (до 06.07.2016г.вкл.).
     3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране (07.07.2016г.).
     4. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране (08.07.2016г.).
     5. Подаване на документи за участие във втори етап на класиране (11.07.2016г.).
     6. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране (до 13.07.2015г. вкл.).
     7. Записване на приетите ученици във втори етап на класиране (14.07.2016г.).
     8. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране (до 18.07.2016г. вкл.).
     9. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране (19.07.2016г.).
     10. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране (20.07.2016г.).
     11. Записване на приетите ученици в трети етап на класиране (21.07.2016г.).
     12. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране (до 25.07.2016г. вкл.).
     13. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване(срок: определя се от директора до 05.09.2016г. вкл.).
     14. Утвърждаване на осъществения държавен план прием (до 12.09.2016г. вкл.).

Работно време за подаване на документи и записване: 8.00 - 18.00ч.
централна сграда (фризьорски салон)на ПГО,,Ана Май" - ул.,,Лейди Странгфорд" №8

        

  За информация:

  Директор – 032 624 115

  Пом. директори и канцелария – 032 633 350

  e-mail: fashionschool@abv.bg

  facebook: ПГО„Ана Май”- град Пловдив


 
Име *:
Имейл *:
Телефон *:
Съобщение *:
къде сме ние

За контакти:

 

Директор:
тел: 032 624 115

 

Помощник - директор:
тел: 032 633 350

 

Пед. съветник:
тел:032 626 513

 

факс: 032 624 115

 

email: fashionschool@abv.bg


 

ПГО Ана Май © 2011 Всички права запазени.